สพป.สิงห์บุรี นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำผู้บริหารและคณะครูผู้ช่วยศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามนโยบายและการฝึกคัดลายมือได้ถูกต้องตามแบบและสวยงาม ณ โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวหอมจันทร์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง