สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพิธีฉลองโล่พระราชทาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อัญเชิญโล่เกียรติยศ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับพระราชทาน่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายศิริเศรษฐ ศรีกอก ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง,นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีฉลอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ ฮ่องสอน