สพฐ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.และนางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2561 หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานคณกรรมการบริหารโครงการฯกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารฯในเขตตรวจราชการที่ 6 ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)