สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการมอบสิ่งของ การให้เด็กนักเรียนตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษา