รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีวิทยา ครบรอบ 122 ปี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีวิทยา ครบรอบ 122 ปี โดยมี นางสุภาณี ธรรมาธิคม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานฯ อาทิ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณสนามโรงเรียนสตรีวิทยา พิธีมอบเข็มเกียรติยศแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นเวลา 25 ปี 30 ปี พิธีมอบทุนการศึกษา อาทิ ทุนพระราชทาน พระพันปีหลวง ทุนพระราชทาน สมเด็จย่า ทุนเรียนดีระดับประเทศ ทุนเรียนดี สตรีวิทยาสมาคมฯ ทุนเรียนดี สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา และทุนประธานนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา พิธีมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา และมอบรางวัลเกียรติยศ โล่เกียรติยศ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา อาทิ ทุนต่อเนื่อง มูลนิธิสตรีวิทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทุนส่งเสริมการศึกษา พิธีมอบทุนภาวะวิกฤต และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของโรงเรียนสตรีวิทยา พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามลำดับ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวิทยา