ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบึงพร้าว โดยมี นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก