สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะ OPEN HOUSE