สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3  สิงหาคม 2565  นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อำเภอไชยา จังหวัดสุตราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลของนายกิตติ วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยาและหน่วยงานในอำเภอไชยาร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2