สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ทำบุญตักบาตรตามโครงการ “เข้าพรรษาพากันไปทำบุญ”

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร นำโดยนายชัยชนะ ทองจรัส ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “เข้าพรรษาพากันไปทำบุญ” ถวายต้นดอกเงิน จำนวน 6,300 บาท และมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท ณ วัดสว่างบุรีดงน้อย บ้านดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)