ผอ.สพม.36 เปิดบ้านดอนศิลา ตรรกะปัญญาแดนผาหิน

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม “เปิดบ้านดอนศิลา ตรรกะปัญญาแดนผาหิน” ประจำปี 2562เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งผลงานทางวิชาการ ให้บุคคลภายนอกได้ทราบในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว