สพป.ปจ.2 ร่วมประชุม VDO conference แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

                 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 13.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   พร้อมด้วยนายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมทางไกล   VDO  conference   ณ  ห้องประชุม  3   สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 ซึ่งการประชุมดังกล่าว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2562   เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติดังกล่าว