สพม.36 จัดเต็ม เน้นสะอาด “หน้าบ้านน่ามอง”

นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “หน้าบ้านหน้ามอง” เพื่อพัฒนาพื้นที่ของสำนักงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกรั้วหน้าสำนักงาน ให้มีความสวยงาม และพร้อมให้บริการ โดยมีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย ในการให้บริการ และรับบริการ สร้างความประทับใจ และความพึงพอใจให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั้วไป ที่มาติดต่อราชการ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ /แสงเดือน  สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/