สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ณ ห้องประชุม conference สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2