ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะให้โอวาทผู้บริหารใหม่ จำนวน 35 ราย

เมื่อวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะให้โอวาทแก่ผู้บริหารสถ่านศึกษาที่ผ่านการพัฒนาระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยให้ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนที่เลือก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ประชาสัมพันธ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)