การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร-cover

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร

🕘 วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ ดงหลวง” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยประธานเครือข่ายฯ คณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร คณะครูผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความตระหนักและรับรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และเพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นทางการศึกษาและทันสถานการณ์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร มาเป็นวิทยากรการประชุม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายฯ

📸 ภาพ/ข่าว : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
https://photos.app.goo.gl/dE7LGDRoDzoqMvPa6

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายฯ ดงหลวง โดย สพป.มุกดาหาร