สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี