สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2561  จำนวน  24  ราย และส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ในวันที่ 1 มีนาคม 2562  ทั้งนี้  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ได้ให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2