สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2565 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ และรับฟังนโยบายจาก สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ผ่านทางระบบ VDO Conference โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1