กิจกรรมย้อนวันวานผ่านแม่จันนิทรรศน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.36

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ย้อนวันวานผ่านแม่จันนิทรรศน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งผลงานทางวิชาการ ให้บุคคลภายนอกได้ทราบในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนายจรัญ  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับและร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/