ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 แสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 26 อัตรา โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2