สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเลขานุการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบ โปรแกรม Online การคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคใต้

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมายให้ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเลขานุการคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบ โปรแกรม Online การคัดเลือกและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคใต้ และมี น.ส.ศิริวรรณ ยิวสิว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมดำเนินการ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1