ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร

เมื่อ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด  ให้การต้อนรับนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่มาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร เพื่อสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร หลังจากนั้นเยี่ยมชมห้องลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1