สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

       วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ  มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต 2