สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 26 ราย ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมบัวตอง