สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับทีมงานบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด สำรวจโรงเรียนมอบหนังสือโครงการเปิดตู้จินตนาการ

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ต้อนรับผู้จัดการและทีมงานบริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด สำรวจโรงเรียนในสังกัดเชียงราย 2 จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนร่องธารวิทยา ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านเด่นศาลา และโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา เพื่อพิจารณามอบหนังสือโครงการเปิดตู้จินตนาการ เนื่องในวันเปิดโรงแรมฮ็อป อินท์ เชียงราย สาขา 2 (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

 

 

เว็บไซต์ โรงแรมฮ็อป อินน์ เชียงราย

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2