สพป.พัทลุง เขต 2 จัดการประชุม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ผ่านโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565