การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ณ โรงเรียนวัดควนแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด