เลขาฯ กพฐ. ลงพื้นที่ วางแผนพัฒนาโรงเรียนใน จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344.อุปถัมภ์) ม.20 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ,ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโนยีเชียงรายและ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานไทย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1-4 ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36