สพป.ชร.เขต 4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 นำคณะโดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรีระหว่างทั้งสองเขต ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/