บุคลากร สพม.36 ปฎิบัติกิจกรรม เขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทำสมาธิ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/