สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีมอบฯนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ จำนวน 20 เครื่อง งบประมาณ 460,000 บาท สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2