เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี เพื่อคนไทยทุกระดับ

เปิดตัวแล้ววันนี้ เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี เพื่อคนไทยทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มฝึกหัดจนถึงขั้นเชี่ยวชาญ ฝึกออกเสียง ฟังสำเนียง สำนวนอังกฤษ แบบสหราชอาณาจักร http://bbc.in/2rhOExP
#เรียนภาษาอังกฤษ #learningenglish #BBC #BBCThai