ผอ.สพม.36 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 225 เขต และเข้าร่วมการอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว/