ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ช่วงวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบ้านนา และโรงเรียนวัดหนองกะพ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้