สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

    วันที่ 19 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานต่อไป