สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เพื่อประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ ลงพื้นที่เพื่อประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนวัดกองดิน และโรงเรียนบ้านหนองคุย