สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมทีมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมทีมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อราชการและแผนการดำเนินงาน ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒