สพป.ลำปาง เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่บริหารจัดการและดำเนินงานจัดที่พักนอนให้นักเรียนประจำพักนอนได้ระดับดีเยี่ยม ระดับดี จำนวน 6 โรงเรียน และ โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ตามโครงการบริหารจัดการด้านการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จำนวน 13 รางวัล ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  1