สพป.สกลนคร เขต 2 ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DL TV) ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปือย, โรงเรียนบ้านขมิ้น, และโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2