สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕”

🕜 วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามผู้แทน(สพฐ.) เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕” พร้อมด้วย บุคลากร สพป.มุกดาหาร ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ในนามผู้แทน สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และพิจารณาเรื่องเร่งด่วนต่าง ๆ อาทิ ขออนุมัติกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑-๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลัง ขออนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/5ihSGEZGKVQcpJ5X9