สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้เกษียณอายุราชการ กราบลาพระรัตนตรัยและศาลปู่ย่า

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานนำบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นางศศิญา ศรีธนบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสวาท ไตรโยธี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กราบลาพระรัตนตรัยและศาลปู่ย่า โดยมีพระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมนี้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID-19) โดยเคร่งครัด