สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2562

         วันที่  6  มีนาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบ นโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้  ในการรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” และการประชุมอื่นๆ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานด้วยการใช้แก้วน้ำ  และขนมที่ห่อด้วยใบตอง  เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม