สพป.สิงห์บุรี เดินทางให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สิงห์บุรีเดินทางให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และสนามสอบโรงเรียนสังกัด สพป.สิงห์บุรี