สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ยะลา

+++++วันที่ 3 ตุลาคม 2565  นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และบุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา จำนวน 40 คน นำโดยว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา และนายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานภายในสำนักงาน นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป    เรวดี….ภาพ / ข่าว