สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบอุบัติภัย และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 6 ตุลาคม 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย  ที่โรงเรียนบ้านโคกหอม  เพื่อตรวจสอบความเสียหาย  เนื่องจากฝนตกหนัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป  จากนั้น  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซ่ง และโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการเรียน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ