สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ เดินทางมารายงานตัวปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1804/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นวันแรก โดยเวลา 10.47 น.ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการ ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  โดยมีดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และผู้มีเกียรติจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงควายินดี ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นางสุริยา เครือรัตน์ นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรให้การต้อนรับ  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2