สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2565

วันที่  6  ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 น.  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 7/2565 ก่อนเปิดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์  จากนั้น  ประธานได้มอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice)​ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรีบนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี เขตตรวจราชการ 9 รางวัลระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้​OBEC Content Center ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น 56 รางวัล และเริ่มการประชุมตามวาระการประชุม  รวมทั้งรับฟังการสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเช้าให้ที่ประชุมรับทราบ  ณ ห้องประชุม 3 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2