รวมพลัง สพฐ.-สอศ. ลงพื้นที่นนทบุรีเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดนนทบุรี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา และโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) โดยคณะผู้บริหารของ ศธ. ได้มอบถังน้ำใจในการดำรงชีพ และถุงยังชีพให้แก่นักเรียนที่ประสบอุทกภัย

โดย นางสาวอรพินทร์ กล่าวว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบหมายให้ตนพร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. เป็นผู้แทนมาตรวจเยี่ยมส่งกำลังใจให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมสั่งการให้กำชับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติ ระวังเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรในพื้นที่น้ำท่วม เข้มงวดเรื่องการเข้าออกสถานศึกษาของบุคคลภายนอก โดยตระหนักถึงความสุข และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก

ทางด้าน นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อตรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้น และเตรียมเร่งฟื้นฟูหลังจากน้ำลด ซึ่งส่วนใหญ่ขณะนี้ทุกโรงเรียนอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเพราะได้มีการสอบปลายภาคไปกันหมดแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน แต่ก็ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือหากถึงวันเปิดภาคเรียนแล้วน้ำยังไม่ลด ก็อาจใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ เหมือนกับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับในอนาคต เพื่อไม่ให้โรงเรียนเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องแบบนี้ โดยมองว่าในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งเราอาจจะมีวิธีป้องกันคือการออกแบบอาคารที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นอาคารสำหรับป้องกันน้ำท่วม ข้างล่างโล่ง พื้นยกสูง ซึ่งอาจเป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่ทั้งนี้การแก้ไขปัญหานี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันคงเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ประกอบกับการออกแบบผังเมืองก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยได้

ขณะที่ นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 2 กล่าวว่า สพป.นนทบุรี เขต 2 มีเขตบริการ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด มีนักเรียนจำนวน 23,542 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,524 คน สถานศึกษา 63 โรงเรียน โดยสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ มีสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ จำนวน 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 17.46 เป็นสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด บางบัวทอง และบางใหญ่ ซึ่งมีระดับน้ำท่วมภายในโรงเรียน 50 เชนติเมตรขึ้นไป จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส และโรงเรียนวัดศาลากุล ตั้งอยู่ในเกาะเกร็ด ระดับน้ำท่วมต่ำกว่า 60 เซนติเมตร มีจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม โรงเรียนวัดตาล โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ โรงเรียนวัดพระเงิน โรงเรียนแสงประทีป โรงเรียนวัดกลางเกร็ด โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ และโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ตนในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบทุกท่านที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้