ผอ.กชพรรณ บุญงามสม เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก

นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยมีนางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปกเกล้า โรงเรียนศรีบุณยานนท์

และได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา โดยมีนางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลสถานการณ์ ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์น้ำท่วมในโรงเรียนศรีบุณยานนท์