ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ NT ป.3

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน คณะกรรมการคุมสอบ การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านบุใหญ่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนชุมชน 2 ท่าตาลฯ โรงเรียนวัดบึงลำ โรงเรียนบ้านวังสาร และโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ วันที่ 6 มีนาคม 2562